Документи за кандидатстване за работа в лечебното заведение може да изпратите на e-mail: mbal_hadjidimitar@abv.bg

Актуални обяви за работа

– един лекар със специалност вътрешни болести или ревматология за работа в отделение по ревматология

– един лекар със специалност вътрешни болести или нефрология за работа в отделение по хемодиализа

– един лекар – специализант по Ангиология