Вид на прегледа

1. Анамнеза и подробен статус

2. Изчисляване на индекс на телесна маса

3. Оценка на психичен статус

4. Изследване на острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри)

5. Измерване на артериално налягане
 
6. Електрокардиограма
 
7. Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за:
-Протеин
-Глюкоза
-Кетонни тела
-Уробилиноген/билирубин
-pH
 

Период: Ежегодно за календарна година

 

Медико-диагностични изследвания (МДИ)

 1. Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск по FINDRISK ≥ 12т.*.

 Период: Ежегодно за календарна година

 
 

Медико-диагностични изследвания (МДИ)

ПКК
 

Период: Веднъж на 5 години

Вид на прегледа

Мануално изследване на млечни жлези

Период: Ежегодно

Медико-диагностични изследвания (МДИ)

 

Изследване на онкопрофилактична цитонамазка

Период: Ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години

 

Консултативни прегледи

**Гинекологичен статус, с вземане и изпращане на материал за цитонамазка

Период: Ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години

Медико-диагностични изследвания (МДИ)

 

1. триглицериди

2.1. общ холестерол и HDL-холестерол и оценка на СС риск по SCORE системата за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН

2.2. LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на
 

Период: Веднъж на 5 години

 

Медико-диагностични изследвания (МДИ)

 

ПКК

Период: Ежегодно, а след две негативни цитонамазки – веднъж на 3 години

Медико-диагностични изследвания (МДИ)

 

PSA

Период: Веднъж на 2 години

Медико-диагностични изследвания (МДИ)

 

Мамография на млечни жлези

Период: Веднъж на 2 години

Медико-диагностични изследвания (МДИ)

 

1. ПКК

Период: Ежегодно за календарна година

2. триглицериди
Период:  Един път на 5 години
 
3.1. общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН

3.2. LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН)

Период:  Един път на 5 години

Профилактика над 18 год.