Отделение „Ендокринология“ се намира на III етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“. Като част от структурата на лечебното заведение е в непрекъсната 24-часова колаборация с всички отделения.

Отделението по ендокринология разполага с 21 болнични легла, разпределени в 10 стаи. Свързано е с  приемно-консултативен кабинет, където се извършват контролни прегледи и хоспитализация на пациенти.

В отделението се лекуват пациенти със захарен диабет, като се обръща сериозно внимание и на тяхното обучение.

Отделението по ендокринология разполага с модерна високотехнологична апаратура:

  • Ехограф – апаратура от най-висок клас за провеждане на ехографски изследвания на щитовидна жлезa
  • Модерна хормонална лаборатория
  • Глюкомери за спешно изследване на кръвна захар
  • ЕКГ апарат
  • перфузори

Д-р Гасан Фарах
Специалист „Ендокринология и болести на обмяната“

Д-р Ферди Кахраман
Специалист „Ендокринология и болести на обмяната“

Д-р Марлене Димитрова
специализант „Ендокринология“

Стоянка Зарева
ст. мед. сестра

Ендокринология