Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина“ се намира в сутерена на Първи блок на МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД.
Отделението е разделено на 3 сектора с общо 10 легла:

  • Сектор „Светлолечение“
  • Сектор „Лечебна физкултура и кинезитерапия“
  • Сектор „Електролечение“

В отделението се лекуват заболявания на двигателния апарат след фрактурни състояния, дегенеративни ставни заболявания, възпалителни ставни заболявания, заболявания на централната нервна система след инсулт, мултиплена склероза, болест на Паркинсон, ДЦП, увреждане на приферните нерви от възпалително травматично и дегенеративно естество (невралгии, неврити, дископатии, радикулити, дискови хернии, заболявания на лицевия нерв) и други.

Секторите са оборудвани с необходимата апаратура и инструментариум за тяхната дейност. Приложено е разрешение за безопасно използване на източниците на електромагнитни полета за медицински цели.

 

  1. Сектор „Светлолечение“ разполага с източници на ултравиолетови, видими и инфрачервени лъчи. Извършват се светлопроцедури
  2. Сектор „Лечебна физкултура и кинезитерапия“ е оборудван с шведска стена, огледала, постелки, кече, приспособления за суспенсо – и пули – терапия, уреди за механотерапия, уреди за трениране на фини движения, раздвижване на стави, тренировъчни уреди и приспособления – тояжки, гирички, топки, еспандери, помощни средства за позиционно лечение и за придвижване – стол – количка, три/ четири опорни проходилки, канадки, патерици, приспособления за трениране на дейностите от ежедневния живот. Отделението разполага с клетка Роше. Термотерапевтичен сектор разполага с топлоносител /парафин, термопакети/ и крионосител /ледени блокчета /. Извършва се лечебна физкултура след оперативни интервенции на долен и горен крайник, раздвижване при слединсултни състояния и дегенеративни ставни заболявания.
  3. Сектор „Електролечение“ подпомага бързото възстановяване на пациентите след проведени ортопедични и/или хирургични интервенции; заболявания на периферната и централна нервна система. Секторът разполага с апарати за нискочестотни токове, апарат за диадинамични токове, апарат с токове с регулируеми параметри (полифункционален), апарати за средночестотни токове, апарат за нискоинтензивно магнитнополе, апарат за ултразвукова терапия, апарат за високочестотни токове.

Таня Иванова
физиотерапевт

Физикална и рехабилитационна медицина