Лабораторията по медицинска паразитология се намира на II етаж в „ДКЦ – Сливен“ ООД. Тя е сертифицирана от Националната система за контрол и качество на лабораторната диагностика на паразитозите.

Лабораторията извършва диагностика и лечение по клинични показания на местни паразитози.

Изследват се деца и възрастни с оплаквания, насочени от общопрактикуващ лекар или лекар специалист. Правят се профилактични изследвания на деца за постъпване в ясла / градина или след продължително отсъствие от заведението. Извършват се изследвания и се подпечатват здравни книжки и медицински направления.

Лабораторията работи с направление от ОПЛ или лекар специалист, след назначено изследване от специалист по договор с частни здравноосигурителни фондове, на хоспитализирани пациенти в стационара на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД, както и по желание на пациента с регламентирано заплащане.

Лабораторията по медицинска паразитология разполага с модерна апаратура за:

Паразитологични изследвания:

  • за острици
  • за протозои
  • за хелминти
  • за малария

Серологични изследвания:

  • за Токсоплазмоза
  • за Ехинококоза
  • за Трихинелоза

Резултатите от извършените изследвания се получават лично от лабораторията или се проверяват онлайн в сайта на болницата с получени от регистратурата парола и потребителско име.

Началник лаборатория
Д-р Велина Трифонова – Карабелова 
с
пециалист 

Виолета Илиева
лаборант

Паразитологична лаборатория