Отделението по кардиология в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен  работи с най-новия модел ендоскопска сонда за  ехокардиография.

В сравнение с предишните сонди за изследване през хранопровода, подобреният вариант е с по-тънък диаметър на ендоскопа, което позволява лека и безболезнена за пациента манипулация.

Трансезофагеалната сонда с вграден сензор е уред за специфична образна диагностика и се използва само от кардиолози с експертно ниво на ехография. В МБАЛ „Хаджи Димитър“ такива специалисти са д-р Костадинка Блецова и д-р Николай Жуков.

„При трансезофагеалната ехокардиография с ендоскопска сонда се влиза до хранопровода. В непосредствена близост до сърцето виждаме детайлно изобразени на екран изследваните зони“ – обяснява д-р Костадинка Блецова, която завежда Отделението по кардиология.

Този уред от висок клас дава възможност да се огледат прецизно размерите и обемите на сърдечните кухини, дебелината на преградите между тях, на сърдечната стена, структурата и функцията на клапите, дебитите изтласкана и останала кръв в сърцето, сърдечната обвивка. Диагностират се клапни сърдечни увреждания, инфекциозен eндокардит, тумори на сърцето, сърдечна недостатъчност, кардиомиопатии, сърдечни вродени аномалии, съдови аномалии, перикардити и изливи.

Методът се предпочита при дисекация и травма на аортата, оценка на клапни дефекти, следоперативно проследяване на клапни протези, оглед при критично болни, по време на операция или непосредствено след това.

„Има специфични състояния, при които единственият начин за изследване е през трансезофагеална сонда. В нашето отделение се прилага постоянно и рутинно. Използва се лека анестезия, за да избегнем дискомфорт за пациента. Упойката е за около 5 минути, докато трае изследването. Често го правим, когато трябва да вкараме сърцето в ритъм с електрошок. С трансезофагеалната сонда виждаме дали в сърдечните кухини има образувани тромбчета. Ако няма, можем веднага да вкараме пациента в ритъм с кардиоверзио“ – каза д-р Костадинка Блецова.

В МБАЛ „Хаджи Димитър“ се осъществяват високоспециализирани процедури за диагностични изследвания при сърдечносъдови заболявания.