На 27 и 28 февруари 2024 г. от 10 ч. МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД – Сливен ще проведе конкурс за лекари специализанти по документи и събеседване в Заседателната зала на болницата.

Документите за участие се приемат до 26. 02. 2024 г. включително в отдел „Личен състав“ на МБАЛ ”Хаджи Димитър“, ул.”Д. Пехливанов“ № 5, ет. V, всеки работен ден от 08 ч. до 17 ч.

Обявените места са по клинични специалности:
1. Акушерство и гинекология – 1 място
2. Анестезиология и интензивно лечение – 2 места
3. Гастроентерология – 2 места
4. Ендокринология и болести на обмяната – 2 места
5. Кардиология – 1 място
6. Клинична лаборатория – 1 място
7. Клинична микробиология –1 място
8. Нервни болести – 2 места
9. Образна диагностика – 2 места
10. Обща и клинична патология – 1 място
11. Очни болести – 2 места
12. Ревматология – 1 място
13. Съдова хирургия – 1 място
14. Ушно – носно – гърлени болести – 1 място
15. Хирургия – 1 място

Избраните кандидати се назначават на срочен трудов договор за времетраенето на специализацията.
За контакти и допълнителна информация в сайта на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД – Сливен: раздел Полезна информация – Кариери, както и на тел. 044/618 505; e-mail: mbal_hadjidimitar@abv.bg