Очакван интерес и динамично участие предизвиква общественото обсъждане на предвидените инвестиции в мобилни медицински кабинети за отдалечени селски райони в областите Сливен, Ямбол и Бургас.

„Програмата е  част от Концепция на Сдружение Югоизточен регионален иновационен център „Здраве“ за интегрирани териториални инвестиции и неговия проект „Регионална екосистема за устойчиво развитие: Интегрирани инвестиции за общностно благополучие“. Достъпът до здравеопазване в някои отдалечени райони e силно ограничен.  Поради липса на общопрактикуващи лекари там, пациентите се насочват към личен лекар от отдалечена медицинска практика, което ощетява качеството на диагностично-лечебния процес и доболничната помощ“ – обясни д-р Пенко Пенков.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД – Сливен и „ИППМП Д-р Пенкова“ ЕООД са отговорни партньори в проекта, в който участват общините Сливен, Ямбол, Раднево, три многопрофилни болници за активно лечение, четири медицински центрове, Националната асоциация на хосписите в България.

Програмата предвижда инвестиции в мобилни медицински кабинети с екипи, оборудвани с апаратура за клинична лаборатория. С тях ще се провеждат информационни кампании, ефективна медицинска профилактика, прегледи и изследвания на място в отдалечени и труднодостъпни райони. Предвидени са инвестиции за 2 мобилни кабинета в общините Котел и Твърдица, 1 за община Ямбол, 2 за община Камено, 1 за община Раднево.

Областният информационен център – Сливен организира обществено обсъждане на всички дейности в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции. Програмата за мобилни медицински кабинети вече е представена за  общините в Ямболска и Бургаска област, в Котел. Предстоят публични презентации в Сливен, Твърдица, Раднево. Дават се предложения и се обсъждат възможности за допълване на документацията.

„В лицето на д-р Пенко Пенков Община Котел винаги е намирала подкрепа и съдействие. Благодарение на него и проектите, по които работим съвместно през годините, ние успяваме да осигурим частично здравеопазване в някои крайни и отдалечени села на територията на общината. Град Котел не е в обхвата на предстоящия проект, но вярвам, че на следващ етап ще се намери възможност за включване на вашите предложения за практика на специалисти по педиатрия, ендокринология, гастроентерология и хирургия  в града“ –  каза кметът Коста Каранашев при представянето на програмата в Котел. 

След срещите и публичното обсъждане ще се изготви график за всички предвидени населени места с дати и часове за прегледите в мобилните кабинети, които ще бъдат координирани с кметовете.