Актуални обяви за работа

Документи за кандидатстване за работа в лечебното заведение може да изпратите на e-mail: mbal_hadjidimitar@abv.bg

Конкурс за лекари специализанти  в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен

МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД – Сливен обявява конкурс за лекари специализанти на места, финансирани от държавата, считано от 24. 01. 2024 г.
Определените от МЗ места са по клинични специалности:

 1. Акушерство и гинекология – 1 място
 2. Анестезиология и интензивно лечение – 2 места
 3. Гастроентерология – 2 места
 4. Ендокринология и болести на обмяната – 2 места
 5. Кардиология – 1 място
 6. Клинична лаборатория – 1 място
 7. Клинична микробиология –1 място
 8. Нервни болести – 2 места
 9. Образна диагностика – 2 места
 10. Обща и клинична патология – 1 място
 11. Очни болести – 2 места
 12. Ревматология – 1 място
 13. Съдова хирургия – 1 място
 14. Ушно – носно – гърлени болести – 1 място
 15. Хирургия – 1 място

Документите за участие се приемат от 25. 01. 2024 г. до 25. 02. 2024 г. включително в отдел „Личен състав“ на МБАЛ ”Хаджи Димитър“ ООД – Сливен, ул.”Д. Пехливанов“  № 5, ет. V, всеки работен ден от 08 ч. до 17 ч.

Конкурсът ще се проведе по документи и събеседване на 27 и 28. 02. 2024 г. от 10 ч. в Заседателната зала на МБАЛ „Хаджи Димитър“.

Избраните кандидати се назначават на срочен трудов договор за времетраенето на специализацията.

 За контакти и допълнителна информация:

тел. 044/618 505

e-mail: mbal_hadjidimitar@abv.bg

 

Кариери