На 28. 02. 2024 г. в МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД – Сливен беше проведен конкурс по документи и събеседване за обявено свободно място, финансирано от държавата, за лекар специализант по кардиология. Назначената комисия одобри кандидатурата на д-р Даниел Калинов.

Заповед Комисия

Протокол специализант