Ядрено-магнитен резонанс по Здравна каса, но без разрешение от нея

Интервю с д-р Александър Александров, управител на „ДКЦ – Сливен“

По-лесен път до високоспециализирани изследвания договориха БЛС и НЗОК. Вече няма да се чака разрешение от Касата за плащани от нея изследвания с ядрено-магнитен резонанс.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ и „ДКЦ – Сливен“ работят с модерен апарат за ЯМР от най-висок клас.  Кабинетът по образна диагностика разполага с уникалната за Сливенска област последна софтуерна версия на световния лидер „Сименс“. Моделът „Магнетом Семпра“ с магнитно поле от 1,5Т е нов клиничен еталон в медицинската среда, който предлага ненадмината точност на изображението, богат спектър от приложения и възможност за сканиране на всяка област от тялото при минимален шум. Началникът на специализираните кабинети по образна диагностика д-р  Дарко Недович представи подробно предимствата и високотехнологичните възможности на апарата.  Статията е публикувана в сайта на МБАЛ „Хаджи Димитър“  https://mbalhd.com/новини/

За скъсения достъп на пациентите до платени от НЗОК изследвания с ядрено-магнитен резонанс  разговаряме с д-р Александър Александров, управител на „ДКЦ – Сливен“.

– Д-р Александров, в какво се състои облекчената процедура за изследване с ядрено-магнитен резонанс?

– Състои се в това, че вече не е необходимо лекарите специалисти да изпращат до РЗОК обосновано писмо за необходимост от изследване с ЯМР. До този момент комисия разглеждаше всички искания веднъж седмично и даваше писмено становище. Тази процедура забавяше изследването и при нужда от спешна диагностика много пациенти се принуждаваха да плащат изследването сами. Сега отпада етапът за разрешение от Касата. Специалист от извънболничната помощ  издава направление за изследване с ЯМР и пациентът отива с документа в кабинета за образна диагностика, без да чака комисия.

– Появиха се публикации, че направлението за ЯМР се издава от личния лекар…

– Общопрактикуващ или личен лекар и лекар специалист от извънболничната помощ са различни понятия. Личният лекар дава направление за лекар специалист, който преценява необходимостта от изследване с ЯМР и само той може да даде направление. С него пациентът може да направи изследване по Здравна каса в цялата страна във всяко лечебно заведение, което разполага с необходимия апарат.

– Ако НЗОК не контролира тези скъпи изследвания, няма ли много бързо да се изчерпят определените средства за тях?

– Лекарите специалисти имат определен от Касата лимит за направления, изчислен на база последно тримесечие на миналата година. След като медиците го изчерпят, управителите на лечебните заведения могат да поискат допълнителни средства и Касата решава дали да ги отпусне.  

– При какви случаи най-често се използва магнитната томография в „ДКЦ – Сливен“ и МБАЛ „Хаджи Димитър“?

– Преобладават изследвания на глава и на всички отдели от гръбначния стълб, на ставите – колянна, раменна, лакетна, тазобедрена, често на простата и матка. Поради големия интерес се налага предварително определяне на час, затова е обявен специален телефон за информация и записване 0879474371. На този номер може да се обади и лекарят специалист, който издава направлението за ЯМР. За него е много важна обратната връзка със специалиста по образна диагностика. Двамата да обсъдят изследването, а не само да се разнасят документи през пациента.

– Разполагате ли  със специалисти по образна диагностика, които са на ниво да работят с класния апарат за ЯМР?

– Томографските изследвания се разчитат от началника на отделението д-р Дарко Недович и д-р Надежда Терзийска, дипломирани лекари специалисти по образна диагностика, запознати отлично с модерната апаратура.  В максимално кратък срок пациентът получава изображенията от изследването в електронен вид на диск, а разчетените резултати са на хартиен носител. Няма пречка с тези документи пациентът да се консултира и с друг специалист, в друга болница.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В КОНКУРСА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ

На 27 и 28 февруари 2024 г. от 10 ч. МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД – Сливен ще проведе конкурс за лекари специализанти по документи и събеседване в Заседателната зала на болницата.

Документите за участие се приемат до 26. 02. 2024 г. включително в отдел „Личен състав“ на МБАЛ ”Хаджи Димитър“, ул.”Д. Пехливанов“ № 5, ет. V, всеки работен ден от 08 ч. до 17 ч.

Обявените места са по клинични специалности:
1. Акушерство и гинекология – 1 място
2. Анестезиология и интензивно лечение – 2 места
3. Гастроентерология – 2 места
4. Ендокринология и болести на обмяната – 2 места
5. Кардиология – 1 място
6. Клинична лаборатория – 1 място
7. Клинична микробиология –1 място
8. Нервни болести – 2 места
9. Образна диагностика – 2 места
10. Обща и клинична патология – 1 място
11. Очни болести – 2 места
12. Ревматология – 1 място
13. Съдова хирургия – 1 място
14. Ушно – носно – гърлени болести – 1 място
15. Хирургия – 1 място

Избраните кандидати се назначават на срочен трудов договор за времетраенето на специализацията.
За контакти и допълнителна информация в сайта на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД – Сливен: раздел Полезна информация – Кариери, както и на тел. 044/618 505; e-mail: mbal_hadjidimitar@abv.bg

Ендоскопски изследвания на д-р Иван Трифонов

На 20 февруари консултантът д-р Иван Трифонов ще проведе редовните ендоскопски изследвания в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен. Дежурството му е от 8 до 17 часа в Отделението по гастроентерология.

Прегледите и лечебните процедури се извършват с нова апаратура от висок клас за видеогастроскопия и видеоколоноскопия с биопсия, полипекотомия и ендоскопска мукозна резекция, популярни като премахване на полипи. Д-р Иван Трифонов от „Болница Тракия“ в Стара Загора е удовлетворен от възможността за прецизен ендоскопски оглед, включително за хромоендоскопия.

При всички ендоскопски изследвания се прилага анестезия.

За допълнителна информация и предварително записване за предстоящите ендоскопски прегледи на д-р Иван Трифонов, заинтересованите пациенти могат да  се обърнат към Отделението по гастроентерология на МБАЛ „Хаджи Димитър“, на тел. 044 618 229 или на регистратурата.

Хоро в с. Сборище за виното, любовта и нова здравна служба

Собственикът на МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен д-р Пенко Пенков се хвана на младежкото хоро в твърдишкото с. Сборище. Освен Трифон Зарезан и Деня на влюбените, местните  празнуваха и новата здравна служба, открита в сградата на кметството.Лекарският кабинет е част от „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – Д-р Галина Пенкова“, която има здравни служби в 15 населени места. Във всеки кабинет са назначени медицински сестри и фелдшери, а общопрактикуващи лекари дежурят по график.

„За придобивката на с. Сборище работихме с младата кметица Анита Иванова, която е много енергична и амбициозна. Хората направиха сполучлив избор на управник. Ето какво хубаво тържество организира днес“ – каза  д-р Пенко Пенков. Той подари на танцьорите специално приготвена погача.

А местни момичета в народни носии се събраха около възрастна жена, която им разкри своите тайни как се меси тесто за вкусен селски хляб.

Ехокардиография с тънка сонда в МБАЛ „Хаджи Димитър“

Отделението по кардиология в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен  работи с най-новия модел ендоскопска сонда за  ехокардиография.

В сравнение с предишните сонди за изследване през хранопровода, подобреният вариант е с по-тънък диаметър на ендоскопа, което позволява лека и безболезнена за пациента манипулация.

Трансезофагеалната сонда с вграден сензор е уред за специфична образна диагностика и се използва само от кардиолози с експертно ниво на ехография. В МБАЛ „Хаджи Димитър“ такива специалисти са д-р Костадинка Блецова и д-р Николай Жуков.

„При трансезофагеалната ехокардиография с ендоскопска сонда се влиза до хранопровода. В непосредствена близост до сърцето виждаме детайлно изобразени на екран изследваните зони“ – обяснява д-р Костадинка Блецова, която завежда Отделението по кардиология.

Този уред от висок клас дава възможност да се огледат прецизно размерите и обемите на сърдечните кухини, дебелината на преградите между тях, на сърдечната стена, структурата и функцията на клапите, дебитите изтласкана и останала кръв в сърцето, сърдечната обвивка. Диагностират се клапни сърдечни увреждания, инфекциозен eндокардит, тумори на сърцето, сърдечна недостатъчност, кардиомиопатии, сърдечни вродени аномалии, съдови аномалии, перикардити и изливи.

Методът се предпочита при дисекация и травма на аортата, оценка на клапни дефекти, следоперативно проследяване на клапни протези, оглед при критично болни, по време на операция или непосредствено след това.

„Има специфични състояния, при които единственият начин за изследване е през трансезофагеална сонда. В нашето отделение се прилага постоянно и рутинно. Използва се лека анестезия, за да избегнем дискомфорт за пациента. Упойката е за около 5 минути, докато трае изследването. Често го правим, когато трябва да вкараме сърцето в ритъм с електрошок. С трансезофагеалната сонда виждаме дали в сърдечните кухини има образувани тромбчета. Ако няма, можем веднага да вкараме пациента в ритъм с кардиоверзио“ – каза д-р Костадинка Блецова.

В МБАЛ „Хаджи Димитър“ се осъществяват високоспециализирани процедури за диагностични изследвания при сърдечносъдови заболявания.

Преустановяват се здравните консултации за бременни и деца, свижданията в болниците

МБАЛ „Хаджи Димитър“ в Сливен откри Специализирано спешно отделение с кардиоцентър и мозъчно-съдов център за неотложна реакция при инфаркт, инсулт и други остри съдови заболявания. Управителят на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД д-р Пенко Пенков разпореди задължителни мерки в условията на грипна епидемия от 6 до 12 февруари 2024 г. Преустановяват се плановите консултации за здрави бременни жени и деца. Общопрактикуващите лекари са длъжни да отложат всички профилактични прегледи и задължителни[…]

Кардиолози на МБАЛ „Хаджи Димитър“ с високо признание на международен форум

Инвазивните кардиолози д-р Орлин Радев и д-р Радослав Борисов от МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен участваха в XII Български курс по бифуркационни и комплексни коронарни интервенции, който се проведе в София от 26 до 28 януари 2024 г. Форумът се организира от Българско дружество по интервенционална кардиология с подкрепата на Европейски бифуркационен клуб. И тази година в столицата се събраха светила в областта на безкръвното лечение на сърдечносъдови заболявания от[…]

Конкурс за лекари специализанти в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен

МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД – Сливен обявява конкурс за лекари специализанти на места, финансирани от държавата, считано от 24. 01. 2024. Подробна информация за провеждане на конкурса, условия за заемане на длъжностите, необходими документи за кандидатстване, сключване на срочен трудов договор с избраните кандидати, месечно възнаграждение и допълнителни стимули, както и образец за заявление, се съдържат в прикачените файлове. Специализанти ОБЯВА Специализанти Заявление

Ортопедът доц. д-р Стефан Стефанов преглежда в МБАЛ „Хаджи Димитър“ на 26 януари

Доц. д-р Стефан Стефанов е водещ в страната ортопед – травматолог за деца и възрастни с дългогодишен опит. Занимава се с оперативно и консервативно лечение на дегенеративни и травматични заболявания при възрастни, коксартроза и гонартроза, ендопротезиране на тазобедрена и на колянна става. Консултира и лекува вродени костно-мускулни деформации при деца и възрастни, вродена луксация при деца от 3 месеца до 1 година, всички заболявания на опорно-двигателния апарат. Доц. д-р Стефан[…]

Д-р Иван Трифонов отново преглежда в Сливен

Редовните ендоскопски изследвания на д-р Иван Трифонов в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен са на 19 януари от 8 до 17 часа. Един ден през всеки месец специалистът от Болница „Тракия“ в Стара Загора приема пациенти в Отделението по гастроентерология на частната болница в Сливен. Д-р Иван Трифонов е удовлетворен от високото ниво на медицинската апаратура в МБАЛ „Хаджи Димитър“ за видеогастроскопия и видеоколоноскопия с биопсия, полипекотомия и ендоскопска мукозна[…]