Разработване и подготовка за пазарно разширяване на иновационни пневматични, активни, домашни, роботни екзоскелетони за рехабилитация на пациента.

Във връзка с изпълнението на проект „Разработване и подготовка за пазарно разширяване на иновационни пневматични, активни, домашни, роботни екзоскелетони за рехабилитация на пациента.“ , по Оперативна Програма „Хоризонт Европа 2021-2027“ , МБАЛ „Хаджи Димитър“ получи писма за подкрепа от три...

Прочетете повече

Разработване и подготовка за пазарно разширяване на иновационни пневматични, активни, домашни, роботни екзоскелетони за рехабилитация на пациента.

Във връзка с изпълнението на проект "Разработване и подготовка за пазарно разширяване на иновационни пневматични, активни, домашни, роботни екзоскелетони за рехабилитация на пациента." , по Оперативна Програма "Хоризонт Европа 2021-2027" , МБАЛ "Хаджи Димитър" получи писма за подкрепа от три...

Прочетете повече

Разработване и подготовка за пазарно разширяване на иновационни пневматични, активни, домашни, роботни екзоскелетони за рехабилитация на пациента.

Във връзка с изпълнението на проект "Разработване и подготовка за пазарно разширяване на иновационни пневматични, активни, домашни, роботни екзоскелетони за рехабилитация на пациента." , по Оперативна Програма "Хоризонт Европа 2021-2027" , МБАЛ "Хаджи Димитър" получи писма за подкрепа от три...

Прочетете повече

Вирусологична лаборатория към МБАЛ „Хаджи Димитър“ издава европейски сертификат за проведено Covid-19 изследване с QR код.

Вирусологична лаборатория към МБАЛ „Хаджи Димитър“ е единствената лаборатория регистрирана в град Сливен, която издава европейския сертификат за проведено Covid-19 изследване с QR код необходим при пътуване в чужбина. Лабораторията разполага с всички възможни тестове свързани с Covid-19, в това...

Прочетете повече

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ МБАЛ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ С ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА АПАРАТУРА

 Клинична лаборатория към МБАЛ „Хаджи Димитър“ с изцяло обновена апаратура на водещи марки производители.Високотехнологичните апарати дават възможност за широка гама изследвания и максимална прецизност на резултатите. Същите са готови в рамките на деня и могат да бъдат проверявани онлайн. Клинична...

Прочетете повече