Първата сливенска болница става модерен Национален хоспис център

Проф. Бойко Кадинов: „Това е отворен към природата и здравето проект, който обича хората“

Възстановяването на първата сливенска болница като паметник на културата и бъдещето й като Национален хоспис център е главно ядро в Концепцията на Сдружение ЮРИЦ „Здраве“ за интегрирани териториални инвестиции по програма „Развитие на регионите 2021 – 2027 г“.

Проектът „Регионална екосистема за устойчиво развитие: интегрирани инвестиции за общностно благополучие“ инвестира в здравеопазване, социални услуги, култура, икономика, наука, иновации и туризъм. Основни партньори на ЮРИЦ „Здраве“ са общините Сливен, Ямбол и Раднево. Общините Котел, Твърдица, Камено, Поморие, Созопол и Сунгурларе са партньори в конкретни проекти, съвместно с 15 частни дружества и Национална асоциация на хосписите в България.

Пред кметове и представители на включените общини в сливенската зала „Май“ д-р Пенко Пенков представи основните моменти от Концепцията на ЮРИЦ „Здраве“.

„Огромен и основателен обществен интерес представляват сградата и теренът на бившата Белодробна болница в Сливен. Архитектурният проект предвижда възстановяване на старата сграда от 1894 г. и създаване на модерен Национален Хоспис Център с няколко нови сгради за специализирани социални дейности “ – обясни д-р Пенко Пенков като представител на собственика „Инвест груп д-р Пенкови“ ООД – Сливен.

Силно впечатление и респект предизвика архитектурният проект на АА „Братя Кадинови“ ЕООД,  задълбочено и подробно представен от проф. Бойко Кадинов.

„Разполагаме с около 30 хиляди кв. м. разгъната площ и уникална сграда, която е почти в насипно състояние. В друго общинско управление щяха да нарежат терена на квадрати и да си настроят кооперациите. Да издържиш на това изкушение и да го превърнеш в публично полезна дейност намирам за особено ценно. Благодарение на кмета Стефан Радев извървяхме пътя от подробните устройствени планове, съхранихме и развихме архитектурата на старата сграда, така че да я вкараме в 21. век полезна в целия спектър на човешкото здраве и култура“ – каза проф. Бойко Кадинов.

Сградата на Тубболницата, закрита през 2010 г., е паметник на културата и проектът е одобрен от Министерството на културата. Тук ще се настани Туристически информационен център за насърчаване и развитие на културен, социален, здравен и духовен туризъм. Ще се разкрие Медицински център с кабинети и лаборатории, включително за образна диагностика. В тази сграда ще се помещава хотелска част за гостите на пребиваващите в другите социални заведения от комплекса.

„Уникалният и разрушен вътрешен двор се превръща в зимна градина, която ще събира хората. На приземното ниво ще има зала с около 150-200 места за театър, кино, социални контакти. Заедно с медицинските кабинети и с лечебните дейности в другите заведения бившата болница ще заживее интегрално в новото си състояние. Идеята е новите сгради да стоят в характера, архитектурния стил и културата на това, което сме наследили, при максимално запазване на зелените площи и с използване на естествени материали“ – обясни проф. Бойко Кадинов.

В имота ще се построи нова 4-етажна сграда като Дом за възрастни хора с 200 места.

На същия терен ще се изгради и оборудва Хоспис за деца и възрастни със 100 легла и палеативно отделение, който ще приема пациенти с инфаркти, инсулти, след ПТП, в терминално състояние след онкологични и други заболявания. Тук ще получат продължителна и специална  медицинска грижа деца с вродени малформации. Ще се извършва диагностика с високоспециализирана апаратура, ще се канят национални консултанти.

Върху терена е проектирана Лаборатория за пастьоризация и пакетиране на патентован природен имуностимулатор от магарешко мляко.

Нова 4-етажна сграда до булеварда е предназначена за жилища на лекари и медицински  служители в комплекса.

„Това, което ще се случи в Сливен, ще бъде гордост не само за града и за страната, но и за Европа“ – подчерта академик д-р Димче Миладиноски, председател на Националната асоциация на хосписите в България, един от патроните на проекта.

Мобилни медицински кабинети за доболнична помощ в отдалечени селища

Очакван интерес и динамично участие предизвиква общественото обсъждане на предвидените инвестиции в мобилни медицински кабинети за отдалечени селски райони в областите Сливен, Ямбол и Бургас.

„Програмата е  част от Концепция на Сдружение Югоизточен регионален иновационен център „Здраве“ за интегрирани териториални инвестиции и неговия проект „Регионална екосистема за устойчиво развитие: Интегрирани инвестиции за общностно благополучие“. Достъпът до здравеопазване в някои отдалечени райони e силно ограничен.  Поради липса на общопрактикуващи лекари там, пациентите се насочват към личен лекар от отдалечена медицинска практика, което ощетява качеството на диагностично-лечебния процес и доболничната помощ“ – обясни д-р Пенко Пенков.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ООД – Сливен и „ИППМП Д-р Пенкова“ ЕООД са отговорни партньори в проекта, в който участват общините Сливен, Ямбол, Раднево, три многопрофилни болници за активно лечение, четири медицински центрове, Националната асоциация на хосписите в България.

Програмата предвижда инвестиции в мобилни медицински кабинети с екипи, оборудвани с апаратура за клинична лаборатория. С тях ще се провеждат информационни кампании, ефективна медицинска профилактика, прегледи и изследвания на място в отдалечени и труднодостъпни райони. Предвидени са инвестиции за 2 мобилни кабинета в общините Котел и Твърдица, 1 за община Ямбол, 2 за община Камено, 1 за община Раднево.

Областният информационен център – Сливен организира обществено обсъждане на всички дейности в Концепцията за интегрирани териториални инвестиции. Програмата за мобилни медицински кабинети вече е представена за  общините в Ямболска и Бургаска област, в Котел. Предстоят публични презентации в Сливен, Твърдица, Раднево. Дават се предложения и се обсъждат възможности за допълване на документацията.

„В лицето на д-р Пенко Пенков Община Котел винаги е намирала подкрепа и съдействие. Благодарение на него и проектите, по които работим съвместно през годините, ние успяваме да осигурим частично здравеопазване в някои крайни и отдалечени села на територията на общината. Град Котел не е в обхвата на предстоящия проект, но вярвам, че на следващ етап ще се намери възможност за включване на вашите предложения за практика на специалисти по педиатрия, ендокринология, гастроентерология и хирургия  в града“ –  каза кметът Коста Каранашев при представянето на програмата в Котел. 

След срещите и публичното обсъждане ще се изготви график за всички предвидени населени места с дати и часове за прегледите в мобилните кабинети, които ще бъдат координирани с кметовете.

Ендоваскуларни операции на д-р Денислав Башев

Съвременната методика EVAR /ендоваскуларно аортно протезиране/ е интегрирана в клиничната практика на екипа от съдови хирурзи в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен.

Това е модерна безкръвна процедура за имплантиране на стент-графт при пациенти с аортни аневризми.

Миналата година ръководителят на отделение „Съдова хирургия“ д-р Денислав Башев осъществи първото в Сливенска област ендоваскуларно протезиране на аортна аневризма  EVAR.

“Абдоминалната аортна аневризма представлява разширение на аортата в коремната част и се характеризира с изразен риск от животозастрашаващо усложнение с последващ масивен хеморагичен инцидент. Изборът на EVAR беше определен като оптимална терапевтична стратегия в случай с пациент на средна възраст и множество съпътстващи заболявания. Процедурата беше извършена под надзора на консултанта ни доц. д-р Наделин Николов след получено одобрение, базирано на представената документация. Със своя минимално инвазивен характер интервенцията допусна изписването на пациента от болницата само след два дни” – обясни д-р Денислав Башев.

Класическият операционен подход е с отваряне на корема и се характеризира с по-дълъг период на възстановяване. Процедурата EVAR  е препоръчителна при пациенти с висок риск от традиционна хирургическа интервенция, тъй като голяма част от тях са в напреднала възраст или страдат от сериозни придружаващи заболявания, които увеличават оперативния риск.

В лечението на съдовите заболявания в МБАЛ „Хаджи Димитър“ се използват както класически отворени хирургични интервенции, така и съвременни минимално инвазивни ендоваскуларни процедури на периферните съдове, актуално лазерно и оперативно лечение на разширени вени на краката.

Отлично подготвените и опитни специалисти разполагат с високотехнологична апаратура, която дава възможност за прецизна работа. Операционната зала е оборудвана с последно поколение ангиографски апарат на водещата компания за медицинска апаратура Siemens, висок клас ехографски апарат Philips G50, лазерен апарат за разширени вени и доплер-сонограф.

Отделението по съдова хирургия в МБАЛ „Хаджи Димитър“ предлага високо ниво на компетентност, уникални за региона и страната диагностични и терапевтични методики за лечение на артериални и венозни заболявания по стандартите за добра медицинска практика на европейско ниво.

Прецизна диагностика с най-модерен скенер в МБАЛ „Х. Димитър“

Последно поколение компютърен томограф на световния лидер в медицинското оборудване „Сименс“ работи в МБАЛ „Хаджи Димитър“. Немската марка се ползва с популярност и заслужено доверие, а скенерът в частната болница е единствен в Сливенска област от такъв висок клас.

В сравнение с предходните модели, компютърният томограф „Somatom go.Up 64 слайса“ постига 20 на сто по-ниско лъчево натоварване, като предоставя триизмерен образ с висока резолюция, яснота и контраст.

Завеждащият Отделението по образна диагностика в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен д-р Дарко Недович обяснява, че модерният апарат използва изкуствен интелект за избиране на протоколите и режимите на изследване. Автоматично се отчитат персоналните особености на пациента, което заличава риска от задаване на погрешни параметри. Обновените софтуерни решения гарантират ефективна диагностика, като повишават прецизността и скоростта на процеса. Времето, през което човек може да задържи дъха си, е достатъчно, за да се сканира голяма област от тялото.

В МБАЛ „Хаджи Димитър“ компютърният томограф се използва за изследвания на глава, гръбначен стълб, шия, гръден кош и гръдни органи, корем и коремни органи, мъжки и женски таз, опорно-двигателен апарат. Уредът дава възможност за ангиография на периферната система, аорта, каротидните артерии, интрацеребралните артерии. Скенерът позволява скринингови изследвания на белите дробове и дебелото черво, откриване на онкологични заболявания в много ранен стадий.

Специална технология приглушава отблясъците от импланти, изкуствени стави и пейсмейкъри. Изследователската маса е с обхват на сканиране до 160 см и натоварване до 230 кг, което позволява сканиране на пациенти с наднормено тегло.

Диагностичните възможности на компютърния томограф се разширяват при венозно въвеждане на контрастни вещества, които виртуално оцветяват и открояват отделни тъкани.

Когато се налага такъв подход, важно е пациентът да съобщи за алергии, особено  към препарати, съдържащи йод. С кръвно изследване на урея и креатинин се оценява бъбречната функция, за да се изчисли концентрацията на йод в контрастното вещество. При бъбречна недостатъчност и някои други заболявания този вид сканиране се прилага само в изключителни случаи, с минимално съдържание на йод.

Въпреки силно редуцираното рентгеново облъчване в модерния скенер, д-р Дарко Недович подчертава, че той не се използва за бременни жени. При необходимост те се насочват към новия апарат за ядрено-магнитен резонас на МБАЛ „Хаджи Димитър“, който работи с НЗОК.

Изследването с компютърния томограф е напълно безболезнено и трае 2 до 10 минути.

Резултатите се предоставят на диск и с разчитане от специалисти по образна диагностика след няколко часа, според заетостта на медицинския екип.

Седмица на кардиолога д-р Ивайла Желева – Кючукова от 18 до 25 март

В Отделението по кардиология и инвазивна кардиология на МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен от 18 до 25 март ще работи д-р Ивайла Желева – Кючукова, доктор на медицинските науки.

Като един от водещите кардиолози в България, съвместно с колегите си доц. д-р Васил Трайков и доц. д-р Валери Гелев, тя от дълги години всеки месец извършва консултации и лечение на пациенти в МБАЛ „Хаджи Димитър“.

Д-р Ивайла Желева – Кючукова е специалист по  вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология. През седмичното си дежурство в  сливенската болница тя работи в ангиозалата, поема планираните и приети пациенти, както и спешните случаи на инфаркти.

Допълнителна информация за работата на д-р Ивайла Желева – Кючукова в Отделението по кардиология на МБАЛ „Хаджи Димитър“ може да се получи на тел. 044  618 521.

Приемните часове на д-р Иван Трифонов за 26 март са изчерпани

От отделение „Гастроентерология“ в МБАЛ „Хаджи Димитър“ съобщават, че са изчерпани часовете за консултации с д-р Иван Трифонов на 26 март. Предварително записаните пациенти за ендоскопски изследвания са надхвърлили възможностите за прием в рамките на работното време от 8 до 17 часа.

В отделението по гастроентерология, на регистратурата и на тел. 044 618 229 вече се запазват часове за преглед на 9 април 2024 г.

Записване за преглед на ортопеда доц. д-р Стефан Стефанов – 21 март

Поради силен интерес на пациентите, доц. д-р Стефан Стефанов приема само с предварително запазен час.

Специалистът по ортопедия и травматология за деца и възрастни ще преглежда и консултира в МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен от 10 ч. до 17 ч. на 21 март 2024 г.

Записване на час се извършва на регистратурата или на тел. О44 618200.

Доц. д-р Стефан Стефанов е водещ в страната специалист по оперативно и консервативно лечение на дегенеративни и травматични заболявания при възрастни, коксартроза и гонартроза, ендопротезиране на тазобедрена и на колянна става. Консултира и лекува вродени костно-мускулни деформации при деца и възрастни, вродена луксация при деца от 3 месеца до 1 година, всички заболявания на опорно-двигателния апарат.

Дългогодишният консултант на МБАЛ „Хаджи Димитър“ – Сливен работи в Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ в Горна баня. Има  практика като визитиращ хирург във Франция, Дубай, Гвинея, Судан и Великобритания.

Баба Марта върза мартеници в МБАЛ „Хаджи Димитър“

Баба Марта пристигна в МБАЛ „Хаджи Димитър“ по везани терлици, писана хурка с вълнена къделя и тънко вретено.

Тя обиколи всички отделения и лаборатории на частната сливенска болница, като нарече мартеници за здраве, сили и енергия. Баба Марта закичи бяло – червени пискюли на управителя д-р Пенко Пенков и неговия заместник по лечебната дейност д-р Христо Режев.

Идеята за веселия празник е на санитарката от Отделението по ендокринология Красимира Денева, която облече народната носия и влезе в образа на Баба Марта. На импровизирани фотосесии за късмет с нея се изредиха лекари, сестри и екипи.

„Да сте здрави и да дарявате здраве, да сте радостни и да носите радост, да сте бодри и да връщате бодростта на хората“ – пожела на колектива си управителя д-р Пенко Пенков.

 

Проведен конкурс за лекар специализант по кардиология

На 28. 02. 2024 г. в МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД – Сливен беше проведен конкурс по документи и събеседване за обявено свободно място, финансирано от държавата, за лекар специализант по кардиология. Назначената комисия одобри кандидатурата на д-р Даниел Калинов.

Заповед Комисия

Протокол специализант

 

Ядрено-магнитен резонанс по Здравна каса, но без разрешение от нея

Интервю с д-р Александър Александров, управител на „ДКЦ – Сливен“

По-лесен път до високоспециализирани изследвания договориха БЛС и НЗОК. Вече няма да се чака разрешение от Касата за плащани от нея изследвания с ядрено-магнитен резонанс.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ и „ДКЦ – Сливен“ работят с модерен апарат за ЯМР от най-висок клас.  Кабинетът по образна диагностика разполага с уникалната за Сливенска област последна софтуерна версия на световния лидер „Сименс“. Моделът „Магнетом Семпра“ с магнитно поле от 1,5Т е нов клиничен еталон в медицинската среда, който предлага ненадмината точност на изображението, богат спектър от приложения и възможност за сканиране на всяка област от тялото при минимален шум. Началникът на специализираните кабинети по образна диагностика д-р  Дарко Недович представи подробно предимствата и високотехнологичните възможности на апарата.  Статията е публикувана в сайта на МБАЛ „Хаджи Димитър“  https://mbalhd.com/новини/

За скъсения достъп на пациентите до платени от НЗОК изследвания с ядрено-магнитен резонанс  разговаряме с д-р Александър Александров, управител на „ДКЦ – Сливен“.

– Д-р Александров, в какво се състои облекчената процедура за изследване с ядрено-магнитен резонанс?

– Състои се в това, че вече не е необходимо лекарите специалисти да изпращат до РЗОК обосновано писмо за необходимост от изследване с ЯМР. До този момент комисия разглеждаше всички искания веднъж седмично и даваше писмено становище. Тази процедура забавяше изследването и при нужда от спешна диагностика много пациенти се принуждаваха да плащат изследването сами. Сега отпада етапът за разрешение от Касата. Специалист от извънболничната помощ  издава направление за изследване с ЯМР и пациентът отива с документа в кабинета за образна диагностика, без да чака комисия.

– Появиха се публикации, че направлението за ЯМР се издава от личния лекар…

– Общопрактикуващ или личен лекар и лекар специалист от извънболничната помощ са различни понятия. Личният лекар дава направление за лекар специалист, който преценява необходимостта от изследване с ЯМР и само той може да даде направление. С него пациентът може да направи изследване по Здравна каса в цялата страна във всяко лечебно заведение, което разполага с необходимия апарат.

– Ако НЗОК не контролира тези скъпи изследвания, няма ли много бързо да се изчерпят определените средства за тях?

– Лекарите специалисти имат определен от Касата лимит за направления, изчислен на база последно тримесечие на миналата година. След като медиците го изчерпят, управителите на лечебните заведения могат да поискат допълнителни средства и Касата решава дали да ги отпусне.  

– При какви случаи най-често се използва магнитната томография в „ДКЦ – Сливен“ и МБАЛ „Хаджи Димитър“?

– Преобладават изследвания на глава и на всички отдели от гръбначния стълб, на ставите – колянна, раменна, лакетна, тазобедрена, често на простата и матка. Поради големия интерес се налага предварително определяне на час, затова е обявен специален телефон за информация и записване 0879474371. На този номер може да се обади и лекарят специалист, който издава направлението за ЯМР. За него е много важна обратната връзка със специалиста по образна диагностика. Двамата да обсъдят изследването, а не само да се разнасят документи през пациента.

– Разполагате ли  със специалисти по образна диагностика, които са на ниво да работят с класния апарат за ЯМР?

– Томографските изследвания се разчитат от началника на отделението д-р Дарко Недович и д-р Надежда Терзийска, дипломирани лекари специалисти по образна диагностика, запознати отлично с модерната апаратура.  В максимално кратък срок пациентът получава изображенията от изследването в електронен вид на диск, а разчетените резултати са на хартиен носител. Няма пречка с тези документи пациентът да се консултира и с друг специалист, в друга болница.