Клиничната лаборатория на „ДКЦ – Сливен“ се намира на II етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД и разполага с локална регистратура.

Лабораторията извършва изследвания с направление от ОПЛ и/или специалист, на хоспитализирани пациенти в стационара на МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД, изследвания за детска ясла и градина, след назначено изследване от специалист по договор с частни здравноосигурителни фондове и по желание на пациента срещу заплащане.

Резултатите от извършените изследвания се получават от лабораторията или се проверяват онлайн в сайта на болницата с получени от регистратурата парола и потребителско име.

Клиничната лаборатория предлага широк спектър от изследвания и използва аналитични методи, утвърдени от Медицински стандарт по Клинична лаборатория и международните стандарти. Високотехнологичната апаратура, ежедневния вътрелабораторен качествен контрол, участието във външна оценка на качеството и квалифицираният лабораторен персонал гарантират достоверност на лабораторните резултати.

 • В Клинична лаборатория се извършва широка гама изследвания, най-популярни от които:
 • Хематологични и цитологични
 • Клинико – химични субстрати, ензими, електролити, микроелементи, липиден статус
 • Кръвосъсирване и фибринолиза изследвани на автоматичен апарат „Thrombolyzer Compact”XR
 • Хормони и туморни маркери
 • Сърдечни маркери
 • Урина и телесни течности
 • Имунологични
 • Кръвно-газов анализ
 • Функционални тестове
 • Гликирани белтъци

Лабораторията разполага с анализатор за измерване на гликиран хемоглобин Ano-Lab Hа фирма EKF diagnostica – Германия.

Изисквания за вземане на кръв

1.Кръв за изследване се взема сутрин между 7,30 и 10,00 ч. на гладно.

 • След 12-часова хранителна пауза през нощните часове
 • След изключване приема на алкохол през последните 24 часа
 • След изключване приема на кафе и цигари непосредствено преди вземане на кръвта

2.При кърмачета кръв се взема преди следващото хранене

3.Необходим е пълен физически и психически покой на пациента преди и по време на вземането на кръвта

Допълнителни изисквания

За хормонални изследвания не трябва да се приемат медикаменти 48 часа преди изследването

При изследване на липиден профил 3 – 4 седмици преди изследването пациентът трябва да е на балансиран хранителен режим /минимална употреба на алкохол, да не злоупотребява с мазнини и въглехидрати/ и поне 1 – 2 седмици да не приема липолитични медикаменти

За изследване на серумно желязо пациентът трябва поне 1 седмица преди това да е преустановил приема на железни препарати.

Събиране на 24-часова урина: Събира се урина от 6, 00 ч. На първия ден /като първата порция се изхвърля/ до 6, 00ч. На втория ден /последната порция се прибавя/. Измерва се точно събраното количество /диуреза/, размесва се добре и малка част /около 80 ml/ се донася в лабораторията.

Клиничната лаборатория е обзаведена с нова модерна медицинска апаратура на най-високо технологично ниво. Последно поколение модели са закупени през 2023 г.

 • биохимичен анализатор – AU 480 на Beckman Coulter
 • глюкоанализатор – Biosen C-line
 • кръвно-газов анализатор – Combi line
 • електролитен анализатор – Prolyte Na – K – С
 • полуавтоматичен коагулометър – Thrombotiner 4 с 4 параметъра
 • Автоматичен коагулатор Thrombolyzer Compact Х
 • уринен анализатор – UA – 66
 • уринен анализатор – DIRUI H500
 • хематологичен анализатор ВС – 760
 • анализатор за хормони и туморни маркери – AIA-900, TOSOH Япония
 • Центрофуги
 • микроскопи

Началник отделение
Д-р Мария Комитова
Специалист „Клинична лаборатория“

Д-р Янислава Георгиева 
специализант

Галя Желязкова 
лаборант
Евгения Гълъбова
лаборант
Мая Радева 
лаборант

Клинична лаборатория