Отделение „Гастроентерология“ е  на II етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“.
То е с  най-високо III ниво на компетентност и разполага с 35 легла в 12 стаи. Има собствена операционна зала за гастроскопии и колоноскопии.

В отделението се извършват: диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт, заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума, заболявания на тънкото и дебелото черво, болест на Крон и улцерозен колит, хронични чернодробни заболявания, декомпенсирани чернодробни заболявания и други.  Извършват се високоспециализирани диагностични процедури (в компетенции на гастроинтестинална ендоскопия II ниво и ехография коремни органи III ниво) на дебело черво и стомах, варици на хранопровод, гастроскопия с метод за клипсово кръвоспиране.


В дейностите на отделението влизат диагностика и включване в схеми за лечение на хепатит В и С, диагностика на злокачествени заболявания на гастроинтестинален тракт и черен дроб, клинични изпитания на лекарства в сферата на гастроентерологията и хепатологията.

Отделението разполага с модерна апаратура в областта на гастроентерологията:

  • Ендоскопска апаратура на водещата марка Pentax за горна и долна ендоскопия.
  • Ехографска апаратура на водещата марка SAOTE за абдоминална ехография.
  • Операционна зала оборудвана за конвенционални и терапевтични ендоскопски процедури.
  • Възможност за използване на всички звена в отделението по Образна диагностика за конвенционални рентгенови изследвания и компютърно томографско изследване с контраст.

Началник отделение
Д-р Димитър Павлов
специалист „Гастроентерология“

Д-р Тодор Бакалов
специалист „Гастроентерология“,  „Вътрешни болести“

Д-р Геника Дахтерова – Петрова
специалист „Гастроентерология“

Д-р Петър Чанев
специалист „Вътрешни болести“

Д-р Иван Трифонов
Консултант „Гастроентерология“

Д-р Нели Шулева 
специалист „Вътрешни болести“

Несрин Стойчева
ст. мед. сестра

Гастроентерология