Отделение „Хирургия“ е разположено на IV етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“.
Отделението разполага с 13 легла в 6 стаи и 1 стая за интензивно наблюдение.

В операционния блок на Отделението по хирургия са оборудвани 3 хирургични операционни зали с последен модел лапароскопска апаратура, централна газова и вакуумна инсталация , анестезиологични апарати и хемодинамични монитори. Към операционния блок функционира зала за възстановяване след анестезия.

В отделение „Хирургия“ се лекуват заболявания на гастроезофагеалния тракт, заболявания на черния дроб и жлъчната система, заболявания на тънкото и дебелото черво, заболявания на перианалното пространство, заболявания на млечните жлези, хернии на коремната стена, изгаряния, животозастрашаващи заболявания на меките тъкани и др.

Отделението по хирургия работи с последен модел лапароскопска апаратура и пълен набор от хирургичен инструментарум за извършване на оперативни процедури с малък, среден и голям обем на сложност.

Началник отделение
Д-р Влайо Чернев
специалист „Обща хирургия“

Наталия Костова
ст. мед. сестра

Доц. д-р Стефан Стефанов
консултант ортопедия

Хирургия