Отделение „Неонатология“ е разположено на III етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“.

В отделението са обзаведени 13 стаи с 18 легла, от които 4 за интензивни грижи.

Годишно в отделението се раждат около 500 бебета.

Неонатологично отделение е специализирана структура за осигуряване на адекватна кардиопулмонална адаптация на новороденото, своевременна и съвременна първична ресусцитация на рисковите новородени, рутинни грижи за бебетата, ранна диагностика на нозологичните категории от обема на медицинската специалност „Неонатология”.

 

В отделението се полагат грижи за новородените, като се стимулира непрекъснат 24-часов контакт между майка и дете под контрола на специалисти. Осъществяват се беседи и практически съвети на родители и близки за начина на отглеждане и техниката на кърмене, предоставя се всекидневна информация за здравословното състояние на бебето. Приоритет на екипа е да се стимулира естественото хранене на новороденото като най-добър избор за качественото развитие на детето.

Отделение „Неонатология“ разполага с:

  •  4 кувьоза от най-ново поколение
  • 18 подвижни бебешки кушетки
  • Монитори
  • лампи за фототерапия
  • инфузионни помпи
  • централна аспирация
  • кислородно подаване

Началник отделение
Д-р Стела Кръстева
Специалист „Детски болести“.

Д-р Димитър Симитчиев 

Зийнеб Мющеба
ст. мед. сестра

Неонатология