Отделение „Хемодиализа“ е разположено в сутерена на Първи блок на МБАЛ „Хаджи Димитър“. Според медицинския стандарт покрива най-високото III ниво на компетентност.
В отделението се осигурява 24-часова диализна помощ на пациенти с остра и хронична бъбречна недостатъчност. Лекуват се усложнения на хронична бъбречна недостатъчност при болни на диализно лечение. Подготвят се болни с напреднала бъбречна недостатъчност за включване в програмно хрониодиализно лечение. Прилагат се методи за извънбъбречно очистване на кръвта при спешни състояния и интоксикации.

За удобство на пациентите при провеждане на хемодиализна процедура единствено тук в Сливенска област се осигурява съдов достъп чрез поставяне на катетър в Отделение „Кардиология и Инвазивна кардиология“ под рентгенов контрол. Процедурата се осъществява чрез иновативен метод, който се понася безболезнено от пациента и осигурява комфорт за провеждане на хемодиализната процедура.
Отделението разполага с апаратура от най-висок клас. Диализните апарати са на водещите марки Nikkiso, BBraun, Fresenius с възможност за провеждане на ацетатна и бикарбонатна диализа, с модул за измерване в реално време и с висока точност коефициента на очистване на кръвта.

Новата система за обратна осмоза „Aqua dem-B“ осигурява дистанционно управление от диализната зала и контрол на резервоар и отговаря на препоръките от AAMI Европейска фармакотерапия и Инструкциите за добра хемодиализна практика.

Началник отделение
Д-р Валерия Спасова
специалист „Нефрология“ и „Вътрешни болести“

Д-р Нели Шулева 
специалист „Вътрешни болести“

Йорданка Ганушева – Христова
ст. мед. сестра

Хемодиализа