Отделение  „Съдова хирургия“ на МБАЛ „Хаджи Димитър“ се намира на IV етаж на лечебното заведение и предлага уникални за Сливенска област диагностични и терапевтични  методи за лечение на заболяванията на артериалната и венозната система при оптимален комфорт.

Отделението разполага с 20 легла и е с най-високо III ниво на компетентност.

В болничната структура се извършват пълен обем съдовохирургични интервенции по стандартите за добра медицинска практика на европейско ниво.

В лечението на съдовите заболявания  се използват както класически отворени хирургични операции, така и съвременни минимално инвазивни ендоваскуларни процедури на аортата, каротидните и периферните съдове, операции на абдоминални аневризми.

Екипът съдови хирурзи успешно прилага безкръвната процедура EVAR за имплантиране стент-графт на пациенти с аневризми на аортата. 

Отлично подготвените и опитни специалисти разполагат с модерно оборудване, което дава възможност за прецизна работа. Отделението е обзаведено с апаратура от най-висок клас:
  • Последно поколение ангиограф за ендоваскуларни процедури на водещата компания за медицинска апаратура Siemens
  • Най-висок клас C-рамо BMI.
  • Доплер-сонограф
  • Високотехнологичен ехографски апарат SAOTE
  • Лазерен апарат Biolitec

Началник отделение
Д-р Денислав Башев 
специалист „Съдова хирургия“

Д-р Лефтер Насто, дм
специалист „Съдова хирургия“

Д-р Цветко Андреев
специализант „Съдова хирургия“

Десислава Гавова
ст. мед. сестра

Айхан Бекиров
ст. мед. специалист Ангиозала

Съдова хирургия