Отделение  „Съдова хирургия“ на МБАЛ „Хаджи Димитър“ се намира на IV етаж на лечебното заведение и предлага уникални за Сливенска област диагностични и терапевтични  методи за лечение на заболяванията на артериалната и венозната система при оптимален комфорт.
Отделението разполага с 20 легла и е с най-високо III ниво на компетентност. В болничната структура се извършват в пълен обем съдовохирургични интервенции по класически и ендоваскуларен метод.
Отделението е обзаведено с апаратура от най-висок клас:
  • Последно поколение ангиограф за ендоваскуларни процедури на водещата компания за медицинска апаратура Siemens
  • Най-висок клас C-рамо BMI.
  • Доплер-сонограф
  • Високотехнологичен ехографски апарат SAOTE
  • Лазерен апарат Biolitec

Началник отделение
Д-р Денислав Башев 
специалист „Съдова хирургия“

Д-р Лефтер Насто
специалист „Съдова хирургия“

Д-р Цветко Андреев
специализант „Съдова хирургия“

Десислава Гавова
ст. мед. сестра

Съдова хирургия