Отделение „Ушно-носно-гърлени болести“ се намира на III етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“ и разполага с 12 легла в 5 стаи.
Отделението има собствена операционна зала.

Отделение „Ушно-носно-гърлени болести“ осъществява дейности по:

1. Консервативно (медикаментозно) лечение

 • остри и хронични възпалителни процеси на
 • външно и средно ухо
 • едностранно/двустранно проводно и приемно намаление на слуха
 • остри и хронични възпалителни процеси на околоносни кухини (остри и хронични синуити, остри ринити и ринофарингити)
 • диагностика и лечение на остър ларинготрахеит, остър епиглотит, остър обструктивен ларингит
 • алергични заболявания на горни дихателни пътища
 • остри и хронични възпалителни процеси на гълтача (тонзилити, перитонзиларен абцес)
 • консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен тип

2. Оперативно лечение

 • тонзилектомия и аденоидектомия
 • слухоподобряващи операции при засягане на средното ухо (миринготомия с инсерция на тръбичка)
 • мирингопластика (пластика на тъпанчева мембрана при травматична руптура)
 • монополарна каутеризация на носни кухини при хроничен ринит
 • пункция на носни синуси за аспирация и промивка
 • корективна септопластика при изкривяване на носната преграда
 • лечение на носна полипоза
 • инцизия и дренаж на перитонзиларен абцес

Отделението разполага с най-съвременна апаратура за изследване състоянието на слуховия анализатор.

С тимпанометър се провежда индиректно измерване на налягането в средното ухо.

Импедансметърът дава възможност за обективно изследване на слуховата функция, чрез измерване на акустичния импеданс на слуховия анализатор. С този апарат се установяват заболявания от вътрешното ухо до коровото представителство на мозъка и причините за тези заболявания. С апарата се изследва и проходимостта на Евстахоева тръба, която е анатомичната връзка между средното ухо, носа и гърлото.

В помощ на специалистите в отделението по УНГ е апаратурата за електрокохлеография и за изследване на отоакустичните емисии (ОАЕ). С този метод се изяснява етиопатогенезата на някои заболявания като внезапна глухота, Мениерова болест, звукова травма, идиопатичен шум на ушите.

В отделението има оперативна зала, оборудвана с най-съвремена техника за безкръвни операции – аргон-плазмен коагулатор.

Отделението има операционен микроскоп за осъществяване и осигуряване на оперативната дейност. Операционната зала разполага с оборудване, инструментариум, консумативи за безпроблемно извършване на оперативна дейност с необходимия обем и сложност.

Началник отделение
Д-р Кръстьо Кръстев
специалист „УНГ болести“

Д-р Джулия Вълканова 
Специалист „УНГ болести“

Айсун Еминова
ст. мед. сестра

Ушно-носно-гърлени болести