Отделение „Нервни болести“ се намира на IV етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“. Разполага с 25 болнични легла.

В отделението се извършва иновативно лечение на исхемичен мозъчен инсулт посредством тромболиза.

Лекуват се широк спектър от заболявания в областта на неврологията: диагностика и лечение на острия исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт, субарахноидна хеморагия, мозъчни тумори, възпалителни заболявания на централната и периферна нервна система, вестибуларни нарушения, епилепсия, имуновъзпалителни заболявания като острия полирадикулоневрит тип Гилен-Баре и хроничния полирадикулоневрит и неговите варианти, автоимунни заболявания като миастения гравис и мозъчни васкулити, множествена склероза, Паркинсонова болест, болести на черепно-мозъчните нерви, радикулити, остра и хронична невропатна болка и главоболие, деменции, наследствени и дегенеративни заболявания на централната и периферната нервна система и мускулите и редки болести с неврологично засягане.

  • Отделението по Нервни болести разполага с :
  • Апарат за извършване на
  • Електроенцефалография /ЕЕГ/ изследване
  • Апарат за извършване на Електромиография / ЕМГ/изследване
  • Апарат за извършване на Доплер-сонография
  • Апарат за извършване на Елекрокардиограми / ЕКГ/

Началник отделение
Д-р Евгений Драгиев
специалист „Нервни болести“

Д-р Гергана Александрова
специалист „Нервни болести“, “Хомеопатия“

Д-р Пенко Пенков
специалист „Нервни болести“ 

Д-р Таня Борисова 
специалист „Нервни болести“

Д р Весела Григорова
специализант „Нервни болести“

Весела Ценева
ст. мед. сестра

Нервни болести