Отделение „Анестезиология и интензивно лечение“ (ОАИЛ) е разположено на IV етаж в сградата на МБАЛ „Хаджи Димитър“, в непосредствена близост до операционния блок. Осигурява денонощна висококвалифицирана и специализирана, планова и спешна, стационарна и амбулаторна медицинска дейност.
ОАИЛ покрива най-високото III ниво на компетентност по медицински стандарт „Анестезиология интензивно лечение“. 

Отделението по анестезиология и реанимация разполага с 2 операционни зали и общо 10 местаВсички легла са оборудвани с централна газова и вакуумна инсталация, както и с централизирана система за мониторно наблюдение.

В отделението се осъществяват дейности по: лечение на животозастрашаващи състояния, всички видове шокове, следоперативно лечение и кислородно лечение, лекуват се всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции (оперирани или неоперирани), независимо от характера на основното им заболяване.

В Отделение „Анестезиология и интензивно лечение“ на МБАЛ „Хаджи Димитър“ се използват всички съвременни методи за анестезия, което позволява извършването на разнообразна хирургична дейност: коремна хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, раждане с епидурална упойка, амбулаторни и еднодневни операции, ендоскопски процедури, седиране и анестезия в Отделение „Образна диагностика“ – компютърна томография (СТ).

Отделение „Анестезиология и интензивно лечение“ е оборудвано с най-съвременни модели апаратура:

  • анестезиологични апарати на водещ производител – Dräger
  • апарати за мониторна електрокардиоскопия;
  • апарати за измерване на системни артериални налягания;
  • апарати за пулсова оксихемометрия
  • апарати за електрическа дефибрилация;
  • апаратура за контрол на жизненоважните функции на пациенти

Началник отделение
Д-р Христо Режев
специалист „Анестезиология и реанимация““

Д-р Атанас  Атанасов
специалист „Анестезиология и интензивно лечение“

Д-р Евгени Режев
специалист „Анестезиология и интензивно лечение“

Д-р Пенка Димова
 специалист „Анестезиология и интензивно лечение“ 

Свобода Дерменджиева
ст. мед. сестра 

Анестезиология и интензивно лечение