Отделение „Неврохирургия“ е на IV етаж в Първи блок на МБАЛ „Хаджи Димитър“.

За пациентите на отделението са обзаведени 5 стаи с 10 легла.

В отделението се извършват операции за тумори на централната и периферната нервна система, гръбначен стълб и гръбначен мозък,  травматични увреждания на централната нервна система, мозъчносъдови заболявания – аневризми, артериовенозни малформации, травми и заболявания на гръбначен стълб. На разположение е център за ендоваскуларно лечение при пациенти с мозъчносъдови заболявания. 

Отделението работи по направления:

  • невроонкология
  • съдова неврохирургия
  • травми и дегенеративни заболявания на гръбнака
  • черепномозъчни травми
  • функционална неврохирургия – лечение на болката

Операционната зала на Неврохирургичното отделение е оборудвана с  модерна апаратура – оперативен микроскоп, ендоскоп, интраоперативен УЗ апарат, С-рамо.

Съвременното оборудване предоставя възможности за извършване на цялата гама неврохирургични операции.

Началник отделение
Д-р Есен Мустафа
специалист „Неврохирургия“

Д-р Влайо Чернев 
специалист „Хирургия“

Гергана Георгиева
ст. мед. сестра

Неврохирургия